Business

Een tweede spoor traject en de sollicitatieplicht: alles wat je moet weten

Het kan voorkomen dat een werknemer langdurig ziek is en uiteindelijk niet meer terug kan keren naar zijn of haar huidige werkplek. In dat geval kan een tweede spoor traject uitkomst bieden. Een tweede spoor re-integratietraject wordt ingezet om de werknemer te begeleiden naar ander passend werk buiten de huidige organisatie. Maar hoe werkt zo’n traject eigenlijk en wat is dat met die sollicitatieplicht? In dit artikel zullen we de belangrijkste informatie over een tweede spoor traject en de sollicitatieplicht uiteenzetten.

Wat is een tweede spoor traject?

Een tweede spoor traject wordt vaak ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet meer terug kan keren naar zijn of haar eigen functie. Het doel van dit traject is om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van ander passend werk buiten de huidige organisatie. Een re-integratiebureau, spoor 2 re-integratiespecialist of arbeidsdeskundige begeleidt de werknemer gedurende dit proces. Samen met de werknemer wordt gekeken naar de vaardigheden, interesses en mogelijkheden, om zo de juiste vervolgstappen te kunnen nemen.

De sollicitatieplicht in een tweede spoor traject

Een belangrijk onderdeel van een tweede spoor traject is de sollicitatieplicht. Dit houdt in dat de werknemer verplicht is om actief te solliciteren naar ander werk, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Het doel van de sollicitatieplicht is om de werknemer in staat te stellen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De sollicitatieverplichting geldt gedurende de periode van het tweede spoor traject.

Hoe wordt de sollicitatieplicht gehandhaafd?

Tijdens een tweede spoor traject dient de werknemer regelmatig verslag te doen van zijn of haar sollicitatieactiviteiten aan de werkgever, het re-integratiebureau of de arbeidsdeskundige. Dit kan onder andere gebeuren door middel van een sollicitatieoverzicht waarin de sollicitaties en eventuele afwijzingen worden bijgehouden. Op deze manier kan er controle worden uitgeoefend op de sollicitatie-inzet van de werknemer. Over het aantal sollicitaties dat een werknemer moet doen bestaat enige onduidelijkheid, maar uit jurisprudentie blijkt dat 2 sollicitaties per week door UWV als norm mag worden gehanteerd. Dat is overigens meer dan een niet zieke werkzoekende, die minimaal vier keer per maand moet solliciteren.  

Wat als de werknemer niet aan de sollicitatieplicht voldoet?

Wanneer een werknemer niet voldoet aan de sollicitatieplicht, kan dit consequenties hebben. Zo kan het zijn dat de werkgever hierdoor de loondoorbetaling stopzet of dat er andere maatregelen worden genomen, zoals het intrekken van re-integratievergoedingen. Het is dus van groot belang dat de werknemer actief blijft solliciteren en zijn of haar sollicitatieverplichting serieus neemt.

Het belang van een goede begeleiding

Een tweede spoor traject en de sollicitatieplicht kunnen voor werknemers een uitdagende periode zijn. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende begeleiding en ondersteuning aanwezig is gedurende dit traject. Het re-integratiebureau of de arbeidsdeskundige zorgt ervoor dat de werknemer de juiste begeleiding krijgt bij het vinden van ander passend werk. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van een cv, het schrijven van sollicitatiebrieven of het bieden van sollicitatietrainingen.

Een tweede spoor traject is een belangrijk instrument om werknemers die niet meer kunnen terugkeren naar hun huidige werkplek, te begeleiden naar ander passend werk. Het traject vraagt inzet van de werknemer zelf, waarbij de sollicitatieplicht een cruciaal onderdeel is. Door actief te blijven solliciteren en de verplichtingen serieus te nemen, vergroot de werknemer zijn of haar kansen op een succesvolle re-integratie in het arbeidsproces.

https://spoor2reintegratiespecialist.nl/

Wat vond je van dit artikel?

Geweldig
0
Inspirerend
0
In Love
0
Hmm..
0
Grappig
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in:Business